กิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

         วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หน้าเสาธงโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

Additional information