กิจกรรมวันคริสต์มาส ( Christmas Day )

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยนายปัญญา  วรสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมคณะได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยมีนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารเป็นประธานในพิธี ซึ่งในการกล่าวเปิดงานและปิดงาน 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ  สร้างความประทับใจแก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย  กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่หาความรู้ ได้รับความสนุกสนานและรับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม เด่น ดี มีคุณค่า ทำให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนต่างมีความสุขกันถ้วนหน้ากับกิจกรรมในครั้งนี้