หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 41 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
โดย : admin
อ่าน : 128
จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

  

ประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 41  รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
                                                 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(
e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
โรงเรียนเขาวงพิทยาคารมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 41  รายการ ประจำงบประมาณ  2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 600,200 บาท  (หกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ