หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ
โดย : admin
อ่าน : 556
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 27 พฤจิกายน 2561 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับการ ตรวจเยี่ยมจาก คณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้

  1. ดร.สุจินต์  วิชัยวงค์
  2. ดร.เกษร  แสนศักดิ์
  3. นางพูลสุข  สว่างบุญ
  4. ดร.สุภางค์  แจ้งสูงเนิน
  5. ดร.โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ
ภาพกิจกรรมการตรวจเยียม >>>