หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดสอบ Pretest O-NETตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา และสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
โดย : admin
อ่าน : 417
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดสอบ Pretest O-NETตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2561  ร่วมกับศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
วันที่ 31  สิงหาคม  2561