[ minttyminttz ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ชนิภรณ์ จรัสแสง
ชื่อเล่น : 
มิ้น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
13/1/2544
อายุ : 
17
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
chaniponmint15@gmail.com  
ที่อยู่ : 
9 หมู่ 9 ต.หนองผือ
อำเภอ : 
เขาวง
จังหวัด : 
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 
46160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0961049313
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย