โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เตรียมพร้อมเพื่อสำหรับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งมีรายการตรวจได้แก่ ตรวจหาดัชนีมวลกาย (BMI)  ตรวจการได้ยินเบื้องต้น ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจความดันโลหิตและชีพจร ตรวจตาบอดสี ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดแรงบีบมือ ตรวจวัดสายตา และตรวจวัดความอ่อนตัว

                 โดยทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ และนายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน