โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบเก็บตก) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 COVID 19) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โรงเรียนเขาวงพิทยาคารดยการนำของนายวิเชียร ด่านขุนทด, ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้