กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพิชยาพร ศรีวังสุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอาคม สารผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายคเชนทร์ คะโยธา
ครูผู้ช่วย