กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพิชยาพร ศรีวังสุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายคเชนทร์ คะโยธา
ครูผู้ช่วย
นายยุทธนา ศรีแพน
ครูอัตราจ้าง