กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายมงกุฎ จำปาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปนัดดา สุรทร
ครูผู้ช่วย
นายปิยะพงษ์ ภูขีด
ครูอัตราจ้าง