พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชังมงคล และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *