ต้อนรับผู้อำนวยการอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านใหม่ คือท่านผู้อำนวยการอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับจากคณะครู และนักเรียน อาทิ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การรำบายศรีประยุกต์ และการฟ้อนภูไท ซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 คณะครูจากโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *