กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณโดมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร