Previous
Next

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564  กองลูกเสือโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร  ด่านขุนทด  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์  

Read More »

การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ดำเนินการโครงการพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งจิตอาสา ได้จัดการอบรมโครงการ

Read More »

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคารตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวง พิทยาคาร คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนเข้ารับการตรวจ

Read More »

มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND ) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND )ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 โดยนายวิเชียร

Read More »

นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2554 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวิทยาศาสตรวาหา

Read More »