Previous
Next

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นายวีระศักดิ์

Read More »

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารรับการตรวจเยี่ยม และรับฟังคำชี้แนะจากคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดย นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล

Read More »

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด

Read More »

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบเก็บตก) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

Read More »

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564  กองลูกเสือโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร  ด่านขุนทด  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์  

Read More »

การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ดำเนินการโครงการพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งจิตอาสา ได้จัดการอบรมโครงการ

Read More »